HOT

PG11021 MỪNG THỌ BÀ

2,500,000 ₫

Kích thước : TRÒN 40x10 / TRÒN 30x5 / TRÒN 25x10 
Kem : tươi
Cốt : Vanilla
Thời gian nên đặt trước : 48 tiếng

Thêm vào giỏ hàng
- 0%

ROSE ARE RED 18x10 chữ Mica

550,000 ₫

Kích thước : Tròn 18 x 12 cm 

Kem : tươi 

Cốt : Vanilla

Phụ kiện đi kèm : Chữ Mica nội dung theo yêu cầu 

Thời gian nên đặt trước : 24 tiếng 

 

Thêm vào giỏ hàng
- 0%

PINK ROSE

600,000 ₫

Kích thước : Tròn 18 x 12 cm 

Kem phủ bánh : kem tươi / Hoa : kem bơ 

Cốt : Vanilla

Phụ kiện đi kèm : Chữ Mica nội dung theo yêu cầu 

Thời gian nên đặt trước : 24 tiếng 

Thêm vào giỏ hàng
- 0%

KỶ NIỆM NGÀY CƯỚI

2,000,000 ₫

Kích thước : 2 Tầng 40x5/30x10 

Kem : tươi 

Cốt : Vanilla

Thời gian nên đặt trước : 24 tiếng 

Thêm vào giỏ hàng
- 0%

KỶ NIỆM NGÀY CƯỚI 02

4,000,000 ₫

Kích thước : 2 Tầng 40x20 / 30x15 

Kem : tươi 

Cốt : Vanilla

Thời gian nên đặt trước : 48 tiếng 

Thêm vào giỏ hàng