HOT

PG11021 MỪNG THỌ BÀ

2,500,000 ₫

Kích thước : TRÒN 40x10 / TRÒN 30x5 / TRÒN 25x10 
Kem : tươi
Cốt : Vanilla
Thời gian nên đặt trước : 48 tiếng

Thêm vào giỏ hàng