- 0%

PG9334 NGƯỜI NHỆN VÀ ELSA

460,000 ₫

Kích thước :   20x30x5

Kem : Vanilla / Tiramisu / Capuchino / Chanh leo / Trà Xanh / Socola ( Chọn 1 trong các vị )

Cốt : Vanilla / Cacao / Trà Xanh ( chọn 1 trong các vị )

Thời gian đặt trước tối thiểu : 2 tiếng ( trong giờ làm việc 8h00 – 12h00 / 13h30 – 18h00 )

 

Thêm vào giỏ hàng
HOT

ELSA CANDY

500,000 ₫

Kích thước : Tròn 14 x 12 cm
Kem : tươi
Cốt : Vanilla
Thời gian nên đặt trước : 24 tiếng

Thêm vào giỏ hàng
- 0%

ELSA 10304

460,000 ₫

Kích thước : 20x30x5

Kem : tươi 

Cốt : Vanilla

Thời gian nên đặt trước : 2 tiếng 

Thêm vào giỏ hàng
- 0%

ELSA 9239

600,000 ₫

Kích thước : 30x40x5 

Kem : tươi 

Cốt : Vanilla

Thời gian nên đặt trước : 2 tiếng 

Thêm vào giỏ hàng
- 0%

ELSA 10536

0 ₫

Kích thước : Tròn 22 x 5

Kem : tươi 

Cốt : Vanilla

Thời gian nên đặt trước : 1 tiếng 

Thêm vào giỏ hàng
- 0%

ELSA 10418

350,000 ₫

Kích thước : Vuông 20 x 5

Kem : tươi 

Cốt : Vanilla

Thời gian nên đặt trước : 1 tiếng 

Thêm vào giỏ hàng
- 0%

ELSA 9996

300,000 ₫

Kích thước : Tròn 20 x 5

Kem : tươi 

Cốt : Vanilla

Thời gian nên đặt trước : 1 tiếng 

Thêm vào giỏ hàng
- 0%

ELSA 10741

350,000 ₫

Kích thước : Tròn 22 x 5

Kem : tươi 

Cốt : Vanilla

Thời gian nên đặt trước : 1 tiếng 

Thêm vào giỏ hàng
- 0%

ELSA 10420

300,000 ₫

Kích thước : Tròn 20 x 5

Kem : tươi 

Cốt : Vanilla

Thời gian nên đặt trước : 1 tiếng 

Thêm vào giỏ hàng
- 17%

ELSA 10301

250,000 ₫

300,000 ₫

Kích thước : Tròn 20 x 5 cm 

Kem : tươi 

Cốt : Vanilla

Thời gian nên đặt trước : 1 tiếng 

Thêm vào giỏ hàng