- 0%

PINK PIG

500,000 ₫

Kích thước : TRÒN 18x12 
Kem : BƠ / Fondant 
Cốt : Vanilla
Thời gian nên đặt trước : 24 tiếng

Thêm vào giỏ hàng