- 0%

ELSA 10304

460,000 ₫

Kích thước : 20x30x5

Kem : tươi 

Cốt : Vanilla

Thời gian nên đặt trước : 2 tiếng 

Thêm vào giỏ hàng
- 0%

ELSA 9239

600,000 ₫

Kích thước : 30x40x5 

Kem : tươi 

Cốt : Vanilla

Thời gian nên đặt trước : 2 tiếng 

Thêm vào giỏ hàng
- 0%

ELSA 10536

0 ₫

Kích thước : Tròn 22 x 5

Kem : tươi 

Cốt : Vanilla

Thời gian nên đặt trước : 1 tiếng 

Thêm vào giỏ hàng
- 0%

ELSA 10418

350,000 ₫

Kích thước : Vuông 20 x 5

Kem : tươi 

Cốt : Vanilla

Thời gian nên đặt trước : 1 tiếng 

Thêm vào giỏ hàng
- 0%

ELSA 9996

300,000 ₫

Kích thước : Tròn 20 x 5

Kem : tươi 

Cốt : Vanilla

Thời gian nên đặt trước : 1 tiếng 

Thêm vào giỏ hàng
- 0%

ELSA 10741

350,000 ₫

Kích thước : Tròn 22 x 5

Kem : tươi 

Cốt : Vanilla

Thời gian nên đặt trước : 1 tiếng 

Thêm vào giỏ hàng
- 0%

ELSA 10420

300,000 ₫

Kích thước : Tròn 20 x 5

Kem : tươi 

Cốt : Vanilla

Thời gian nên đặt trước : 1 tiếng 

Thêm vào giỏ hàng
- 17%

ELSA 10301

250,000 ₫

300,000 ₫

Kích thước : Tròn 20 x 5 cm 

Kem : tươi 

Cốt : Vanilla

Thời gian nên đặt trước : 1 tiếng 

Thêm vào giỏ hàng